РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОМІСІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ОСОБЛИВО СКЛАДНИХ ВИПАДКАХ ПРИ ЦЕНТРІ ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами (далі – Центр) утворена розпорядженням Головного державного санітарного лікаря України від 17 вересня 2021 р. № 30.

Комісія здійснює всі види експертних робіт, крім пестицидів, агрохімікатів,  дезінфекційних засобів.

Комісія є постійно діючим органом і у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України, Держпродспоживслужби та іншими нормативними актами, а також цим регламентом.

До складу комісії входять голова, заступник, секретар, члени комісії:

– працівники структурних підрозділів Центру, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи у сфері держсанепіднагляду.

Персональний склад комісії затверджує Головний державний санітарний лікар за поданням голови комісії.

Секретар експертної комісії за рішенням голови або його заступника забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію комісії і забезпечує її збереженість.

Комісія приймає рішення про:

  • встановлення критеріїв безпеки, умов використання, гігієнічних та епідеміологічних регламентів продукції та сировини, проектів нормативних документів;
  • оформлення і подання до Держпродспоживслужби проектів Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію та сировину, проекти нормативних документів.

Для виконання покладених комісію завдань  їй надається право:

  •  вимагати   від  Замовників державної санітарно-епідеміологічної

експертизи надання зразків продукції та сировини, документації, що засвідчує сферу їх використання, якісний склад та технологічний опис процесу виготовлення за необхідності;

–       визначати строки проведення санітарно-епідеміологічної експертизи, але не більше 30 днів;

–           інформувати керівництво Держпродспоживслужби  з питань, що входять до компетенції комісії.

Засідання комісії проводиться не рідше ніж один раз на тиждень.

Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності –  заступник), члени комісії і секретар комісії. Та набирає чинності з моменту затвердження протоколу. За результатами комісії оформляється проект Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, який підписується головою комісії, а у разі його відсутності –  заступником.

Регламент роботи комісії затверджено на засіданні 20.09.2021 р.