Quanti-Disc та Quanti-Disc® ReaderIDEXX Laboratories

quanti-disc
Дiагностичний тест для пiдрахунку загального мiкробного числа (ЗМЧ) Квантi-Дiск, призначений для визначення кiлькостi гетеротрофних бактерiй у водi, заснований на запатентованiй компанiєю IDEXX технологiї Multiple Enzyme Technology, що дозволяє виявити життєздатнi бактерiї в водi за допомогою визначення специфiчних ферментiв, якi властивi виключно цим мiкроорганiзмам.

Затвердженно методичними рекомендаціями “Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disc” МОЗ України.

властивості

Quanti-Disc використовує численнi ензимовi субстрати, якi виробляють блакитну флуоресценцiю пiд дiєю ультрафiолетового опромiнення, при взаємодiї з продуктами метаболiзму бактерiй, що знаходяться у водi.

Зразок засiвають на Quanti-Disc, iнкубують, а потiм проводять облiк результатiв по кiлькостi лунок, що флуоресцiюють в ультрафiолетовому свiтлi. Кiлькiсть лунок, що флуоресцiюють, вiдповiдає Найбiльш Вiрогiдному Числу (НВЧ) всiх бактерiй у дослiджуваному зразку.

Результати дослiдження iз застосуванням Quanti-Disc методу, за даними розробникiв, спiвпадають з класичним методом глибинного посiву на агарове середовище, iнкубацiї при (36 ± 2)° C, протягом (48 ± 4) години або (22 ± 2)° C протягом 68 годин, як описано в стандартах ISO 6222.

як ми можемо вам допомогти?

Зв’яжіться з нами і ми зможемо допомогти у вашому питанні

Вже знайомі з нашими послугами?